Projekt
pre SZČO

kreslený hrdina podnikateľ ovplyvnený dopadom vírusu
Prvá pomoc

zamestnávateľom, zamestnancom
a živnostníkom